Strona Główna BIP

Szkoła Podstawowa Nr 380
im. Jana Pawła II
03-379 Warszawa, ul. Krasiczyńska 4/6
tel./fax 022 675 63 03
NIP: 524-23-04-031
REGON: 016049962
Adres strony internetowej:
www.sp380targowek.eduwarszawa.pl
Adres e-mail:
 sp380@edu.um.warszawa.pl
Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej nr 380 im. Jana Pawła II w Warszawie za 2020 zostało umieszczone  na stronie: http://dbfotargowek.bip.um.warszawa.pl
 
 Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Podkanały
Menu Podmiotowe
Menu Przedmiotowe
Dokumenty
Strona Główna BIP
Wyszukiwanie zaawansowane
Wyszukiwanie

Wersja standardowa